OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat: 

  • Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
  • Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania.
  • Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).
  • Rozwoju i zaburzeń mowy.
  • Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym rozwojem mowy.
  • Orientacji edukacyjno-zawodowej.
  • Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych. 

Ponadto, w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 18.00
czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo fachową pomoc
 

Na terenie Poradni prowadzona jest:  

 

 Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych.  

Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.  

Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemem moczenia nocnego oraz dla rodziców.

Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi.

Terapia rodzin.

Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dzieci

i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.

Terapia logopedyczna.

Terapia EEG BIOFEEDBACK.

Terapia integracji sensorycznej.

Terapia indywidualna dla dzieci z niedosłuchem. 

 

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni   

 

ADRESACI

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBA PROWADZĄCA

dzieci w wieku przedszkolnym

 

Logorytmika -

profilaktyka wad wymowy

 

Agnieszka Caban

Neurologopeda

6-7 latki

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci

Anna Mikocka

psycholog

uczniowie z I etapu edukacyjnego

 

Prawa dziecka.

Zabawa z emocjami.

Trening Pewności Siebie.

Koncentracja, uwaga, pamięć. Jak uczyć się skutecznie?

 

Trening Koncentracji Uwagi

 

Aleksandra Strąg

pedagog

 

 

 

 

Iga Jelińska

pedagog

uczniowie zdolni z klas III - IV szkoły podstawowej

 

 

uczniowie zdolni z klas VII – VIII szkoły podstawowej

 

uczniowie klas IV - VI

Zajęcia warsztatowe:

Mój wymarzony zawód”

Mądre bajki z całego świata”

 

 

 

Trening twórczości z elementami arteterapii

 

 

 

Zajęcia rozwijające techniki skutecznego uczenia się

Katarzyna Olechowska- Olma

pedagog, doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Marut

psycholog

uczniowie klas IV-V

Klub dobrej książki”

zajęcia warsztatowe

 

Pamięć inna niż przeciętna – efektywne metody uczenia się i zapamiętywania”

Małgorzata Kowalczyk

pedagog

 

Dorota Marut

psycholog

uczniowie z II etapu edukacyjnego

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami z komunikacją

 

Zajęcia w zakresie edukacji seksualnej (konkretna propozycja zajęć od II semestru i według zapotrzebowań)

 

Trening Koncentracji Uwagi

Renata Kowalska

pedagog

 

 

 

Paulina Chlewicka

psycholog

(zajęcia od II semestru)

 

 

Iga Jelińska

pedagog

uczniowie z klas VII

 

 

Zajęcia warsztatowe

Zainteresowania, a wybór szkoły i zawodu”

Orientacja edukacyjno – zawodowa”

Katarzyna Olechowska- Olma

pedagog, doradca zawodowy

uczniowie z II etapu edukacyjnego

 

 

 

 

 

 

Lekcja wychowawcza z pomysłem:

- „Jesteśmy inni, a jednak tacy sami”

- „ Gdyby ciało głos miało, co by powiedziało o emocjach?”

 

TUS Trening Umiejętności Społecznych rozwijający kompetencje emocjonalno - społeczne

 

Renata Kowalska

pedagog

Dorota Marut

psycholog

 

 

Renata Kowalska

pedagog

Dorota Marut

psycholog