PROJEKT UNIJNY - NASZA PRZYSZŁOŚĆ

W roku szkolnym 2014/2015 w PSP w Wólce Tyrzyńskiej realizowany był projekt unijny pt.: "Moja Przyszłość". W ramach projektu odbywały się zajęcia z matematyki, przyrody, języka angielskiego oraz doradztwa zawodowego. W programie uczestniczyli uczniowie klas IV-VI, którzy mieli okazję nabywać nowe wiadomości oraz doskonalić i rozwijać swoje umiejętności. Zajęcia prowadzone były różnymi metodami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych. Zajęcia prowadzili nauczyciele: p. Monika Kowalska, p. Anna Łukasiewicz, p. Katarzyna Pyciarz i p. Katarzyna Olechowska-Olma.

W ramach projektu odbyły się dwie wycieczki do Warszawy, podczas których uczniowie poznali tajniki nauk ścisłych tj. matematyka, fizyka, biologia, chemia, czy informatyka.

 

WYCIECZKA DO CENTRUM KOPERNIKA - 20 STYCZNIA 2015 R. 


 

 

 

 

 WYCIECZKA DO MUZEUM TECHNIKI W WARSZAWIE - 22 LISTOPAD 2014 R. 

 


 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

SAMORZĄD SZKOLNY

Najważniejszymi zadaniami samorządu to: 

 

- dbanie o ład w szkole,
- estetykę i wystrój korytarzy szkolnych,
- rozpowszechnianie praw i obowiązków ucznia,
- organizowanie działalności kulturalnej.

Działalność kulturalna:
 

 

1. Wystawienie Jasełek w Domu Dziecka i Domu Małego Dziecka w Kozienicach.
2. Organizowanie uroczystości szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej itp.)
3. Imprez szkolnych (dyskoteki, Andrzejki, Zabawa choinkowa...)

 

 

OPIEKUN: p. Kamila Nowakowska

 


KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych działają:

 

 

- Szkolny Klub PCK,
- Szkolny Klub Sportowy,
- Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny,
- Koło przyrodnicze,
- Kółko teatralne,
- Kółko matematyczne,
- Kółko informatyczne,
- Koło języka angielskiego,

 

 

KOŁO MATEMATYCZNE

Uczniowie rozwijają swoje zdolności matematyczne, poznają ciekawostki

 

i zagadki matematyczne, przygotowują się do konkursów matematycznych,

 

sprawdzianów kompetencji i przygotowują Szkolne Święta Matematyki.

 


OPIEKUN: p. Monika KowalskaKOŁO INFORMATYCZNE


Koło informatyczne ma na celu kształcenie umiejętności zastosowania komputera

 

 w pracy, nauce i zabawie, rozwiązywania problemów przy pomocy komputera.

 

 

Doskonalenie umiejętności rozwijania wyobraźni twórczej dziecka i rozwijanie twórczego myślenia.

 

 

OPIEKUN: p. Ilona Waligóra

 


KOŁO TEATRALNE

Działa w szkole od 2004 roku. Skupia dzieci z klas III-VI. Wystawione sztuki teatralne to m.in.:

 

 

- "Leśne rachuneczki”,
- „Jaś i Małgosia”,
- „Kochać jak to łatwo powiedzieć”,
- „Sławne kobiety”,
- „85 urodziny papieża Jana Pawła II”,
- „Pamięć o księdzu Janie Twardowskim”,
 

 

- "Kopciuszek" 

 

- "Jaś I Małgosia"

- "Czerwony Kapturek"

 

 
Uczniowie pod opieką nauczyciela wykonują stroje do przedstawień.

 Przedstawienia są nagrywane i transmitowane przez lokalną telewizję.

 


OPIEKUN: p. Ewa Pawlik


 

 

SZKOLNY KLUB KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Powiśle” istnieje od roku szkolnego 2002/2003.

Członkowie koła są jednocześnie członkami PTTK, ale koło skupia też wielu sympatyków turystyki.

W trakcie roku szkolnego uczniowie biorą udział w kilku imprezach turystycznych, które organizowane

są na terenie całego kraju. Uczniowie opuszczają szkołę z odznakami turystyki pieszej - Popularną

Odznaką Turystyki Pieszej, Małą OTP, Brązową... Koło posiada własna Kronikę, gdzie udokumentowana

jest jego działalność. Są w niej mapy, trasy rajdów, dyplomy, ciekawostki przyrodnicze, informacje

o nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach i ogromna ilość pamiątkowych zdjęć.


OPIEKUN: p. Małgorzata Wójtowicz

Zdjęcia z ostatniego raju do Augustowa...


SZKOLNY KLUB PCK

Celem działalności koła jest niesienie pomocy potrzebującym uczniom, promowania idei humanitaryzmu

i bezinteresownej pracy na drugiego człowieka, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy

i profilaktyki zdrowotnej, kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Szkolny Klub PCK włącza się w akcje propagowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Kozienicach.

Czynnie bierze udział w ogólnopolskich akcjach tj.: „Wyprawka dla Żaka”, "Dzień Walki z Głodem",...

Pamiętamy o datach: Dzień Honorowych Dawców Krwi, Światowy Dzień Walki z Aids...

Członkowie klubu opiekują się ptakami podczas zimy i dbają o Mogiłę znajdującą się w pobliżu szkoły na Dąbrówkach.


OPIEKUN: p. Renata Domagała

 

KOŁO PRZYRODNICZE

Cele: organizacja akcji „Sprzątania świata” i innych akcji ekologicznych, np. sadzenia drzewek wokół szkoły,

licznych konkursów wiedzy przyrodniczej oraz zabaw dla uczniów całej szkoły...

OPIEKUN: p. Anna Łukasiewicz