RADA RODZICÓW

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Aneta Kowalczyk - przewodnicząca

Anna Łykowska - z-ca przewodniczącej

Sandra Majdak- sekretarz

Małgorzata Kurowska - skarbnik

Aneta Jakubowska - członek

Dorota Karaś - członek

Aleksandra Krześniak - członek

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. P. ANETA KOWALCZYK - PRZEWODNICZĄCA

2. P. ANETA AMEREK - Z-CA

3. P. ANNA ŁYKOWSKA - SEKRETARZ

4. P. MAŁGORZATA KUROWSKA - SKARBNIK

5. P. AGNIESZKA SZEWC

6. P. EDYTA KRAKOWIAK

7. P. EWA DZIK

 

 

 ROK SZKOLNY 2015/2016

1. P. ANETA KOWALCZYK - przewodnicząca

2. P. MAŁGORZATA KUROWSKA

3 .P. MAŁGORZATA GRUDZIEŃ

4. P. AGNIESZKA SZEWC

6. P. ANNA ŁYKOWSKA

7. P. EDYTA KRAKOWIAK

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

1. P. ANETA KOWALCZYK - przewodnicząca

2. P. EDYTA MAZUR

3 .P. MAŁGORZATA GRUDZIEŃ

4. P. AGNIESZKA SZEWC

5. P. PIOTR ABRAMCZYK

6. P. ANNA ŁYKOWSKA

7. P. EDYTA KRAKOWIAK

8. P. EWELINA NOWAK

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

1. P. ANETA KOWALCZYK-PRZEWODNICZĄCA

2. P. MAŁGORZATA GRUDZIEŃ - SKARBNIK

3. P. EDYTA MAZUR - SEKRETARZ

4. P. ANNA ŁYKOWSKA

5. P. AGNIESZKA ABRAMCZYK

6. P. ALINA WAĆKOWSKA

7. P. MAGDALENA TOPOREK

 

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

1. P. ANETA KOWALCZYK-PRZEWODNICZĄCA

2. P. MAŁGORZATA GRUDZIEŃ - SKARBNIK

3. P. EDYTA MAZUR - SEKRETARZ

4. P. EWA DZIK - z-ca przew.

5. P. ILONA LESISZ

6. P. ALINA WAĆKOWSKA

7. P. MAGDALENA TOPOREK

 

 

 

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

 

 

 

1. p. BARBARA KOWALSKA - przewodnicząca

 

 

 

2. p. EDYTA MAZUR - z-ca przewodniczącej

 

 

 

3. p. DANUTA LENARCIK - skarbnik

 

 

 

4. p. DOROTA SŁAWIŃSKA - sekretarz

 

 

 

5. p. ILONA LESISZ - członek

 

 

 

6. p. DOROTA RUTKOWSKA - członek

 

 

 

7. p. MAGDALENA TOPOREK - członek