PROJEKT UNIJNY - Kluczowy pakiet startowy

 

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu „Kluczowy pakiet startowy”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt realizowany przez Polskie Centrum Edukacji w partnerstwie z Gminą Kozienice.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez poprawę jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych przy wykorzystaniu TIK.

Realizowany będzie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

W ramach projektu uczniowie będa uczestniczyć w zajęciach:

  • z zakresu kompetencji kluczowych:

język angielski

przyroda

matematyka

  • robotycznych
  • interpersonalnych

 W ramach projektu zorganizowane będą też wyjazdy edukacyjne dla uczniów.