ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 W roku szkolnym 2016/2017 odbywaja się następujące zajęcia dodatkowe:

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klasy V-ej - p. Renata Domagała 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy V-ej - p. Monika Kowalska

3. SKS dla uczniów klas IV-VI - p. Paweł Potent

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas II-III -  p. Małgorzata Latos

5. Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas II-III - p. Kamila Nowakowska